2017-2018 окыу жылында Караозек агросанаат касип-онер колледжинде касиплик амелий имтиханларды откергенлиги хаккында маглыумат

Караозек агросанаат касип-онер колледжинде 2017-2018 окыу жылында 4 канийгеликте 104 окыушы питкерип шыгады

Кәнигеликлер

3-курс

Автомобиллерди онлау хам техник хызмет корсетиу бойынша техник-механик

25

Компьютер инжинеринги техниги

30

Тигиу хам тигиу трикотаж  буйымлары ислеп шыгарыу техник-технологы

31

Суу, газ тамийнаты хам канализация тармакларын орнатыу, онлау хам ислетиу устасы

18

ЖАМИ

104

Касиби: Код: 3310603 Автомобиллерди онлау хам техник хызмет корсетиу бойынша техник-механик

Канийгеликлер:

 1. Автотранспорт ускенелерине техник хызмет корсетиу бойынша слесарь
 2. Автомобиллер техник жагдайын диагностика кылыу бойынша техник
 3. Автомобиллер электр ускенелерине ТХК бойынша электрслесарь
 4. Аккумляторщик
 5. «В» яки «ВС» категориялы айдаушы
 

Касиби: Код: 3330201 Компьютер инженеринги техниги

Канийгеликлер:

 1. Тармак администраторы жардемшиси

 2. Компьютер хам компьютерлестирилген курылмаларды онлау, дастурий ускенелерди орнатыу хам сазлау бойынша техник

 3. Хабар маглыуматлар базасы операторы

 

Касиби: Код: 3320906 Тигиу хам тигиу трикотаж буйымларын ислеп шыгарыу техник-технологы

Канийгеликлер:

 1. Кийимлер, дизайнер-конструктор

 2. Тигиу хам тигиу трикотаж буйымлары пишиушиси

 3. Тигиу ускенелери операторы

 

Касиби: Код: 3340401 Суу, газ тамийнаты хам канализация тармакларын орнатыу, онлау хам ислетиу устасы

Канийгеликлер:

 1. Сантехника ислери устасы

 2. Газ хам суу пайдаланыу кадагалаушы оператор

 3. Электрогаз кепсерлеуши

 4. Газ ускенелерин онлау хам ислетиу бойынша слесарь

 5. Суу канализация тармакларын гузетиуши

 6. Санитария техник системалар, технологиялык трубалар туйинлер хам деталларды таярлау бойынша слесарь

 7.  «В» яки «ВС» категориялы айдаушы

 

 

Fotogalereya

 

   
 
   
 
   
 
   
Bas beti |Kolledj tariyxi | Kolledj ja'ma'ati| Qa'nidelikler | Jetiskenliler | A'debiyatlar | Foto